ISO 50001

Vides stāvokļa kontekstā katram uzņēmumam jāparūpējas par klimatam draudzīgu darbību, neatkarīgi, vai uzņēmums tirgo preces vai pakalpojumus. Energoefektivitātes līmenis nosaka ne vien enerģijas patēriņa lietderīgumu, bet arī videi kaitīgo vielu izdales daudzumu. Tādēļ ikviens ir atbildīgs par kritērijiem atbilstošu energopārvaldības sistēmu pēc ISO 50001 standartizācijas.

Kas ir ISO 50001 Energopārvaldības sistēma?

Energopārvaldības sistēma ir instruments, ar kura palīdzību ir iespējams racionālāk un efektīvāk izmantot enerģiju. Instrumenta izveides mērķis ir enerģijas izmaksu samazināšana un savas konkurētspējas paaugstināšana. Lai sistēma atbilstu noteiktajiem standarta kritērijiem, uzņēmumam tā regulāri ir jāpilnveido, tomēr rezultātā ir daudz ieguvumu:

IZPRATNE PAR ESOŠO STĀVOKLI UN MĒRĶIEM

Ieviešot energopārvaldības sistēmu tiks apzināti esošie energoefektivitātes rādītāji, tiks nosprausti mērķi to uzlabošanai un tiks izveidota monitoringa sistēma, kas ļaus kontrolēt mērķu īstenošanu.

RAŽOŠANAS PROCESU OTPIMIZĀCIJA

Enerģijas racionālā un efektīvā izmantošana bieži vien ir cieši saistīta ar ražošanas procesu optimizāciju. Izpratne par ražošanas procesu efektivitāti ļaus komersantam izvērtēt uzlabošanas un investīciju iespējas.

ENERĢIJAS PATĒRIŅA SAMAZINĀŠANA

Kontrolējot procesu energoefektivitātes rādītājus komersantam būs iespēja atbilstoši reaģēt uz to izmaiņām, tādējādi kontrolējot arī enerģijas patēriņa līmeni. Palielinot ražošanas apjomus nav iespējams enerģijas patēriņu noturēt līdzšinējā līmenī, līdz ar to ir būtiski kontrolēt arī saražotās produkcijas daudzumu – īpatnējā enerģijas patēriņa samazināšana arī ir energoefektivitātes pasākums.

REPUTĀCIJA UN UZTICĪBA

Darbojoties saskaņā ar energopārvaldības sistēmu, uzņēmums iegūst papildus uzticību gan no saviem klientiem, gan no partneriem. Apziņa, ka uzņēmuma procesi ir sakārtoti ievieš uzticību un atzinīgu novērtējumu; gan no klientiem, gan no potenciālajiem partneriem.

AUGSTĀKA KONKURĒTSPĒJA

Darbība saskaņā ar energopārvaldības sistēmu nozīmē zemākas ražošanas un ēku uzturēšanas izmaksas, kas savukārt sniedz ievērojamu potenciālu ilgtermiņā palielināt arī peļņu.

Veicot problēmu optimizāciju un novēršot tās ilgtermiņā, Jūs iegūsiet:

ISO 50001 Energopārvaldības sistēmas sertifikātu

Sertifikācija nodrošina ne vien veiksmīgāku un progresīvu uzņēmuma darbību, bet arī prestižu novērtējumu, pateicoties starptautiski atzītu standartu ievērošanai un rūpīgai izpildei.

Izdevīgākas ražošanas izmaksas

Ražošanas izmaksas ir cieši saistītas ar enerģijas patēriņu. Zemas energoefektivitātes gadījumā ražošanas izmaksas automātiski palielināsies, radot zaudējumu Jūsu uzņēmumam. Savukārt, uzlabojot energoefektivitātes līmeni, ražošanas izmaksas manāmi kritīsies.

Enerģijas patēriņa samazināšanu

Enerģijas patēriņa regulācija ir svarīga ne vien uzņēmuma ekonomisko procesu izaugsmei, bet arī siltumnīcas efekta samazināšanai un aizkavēšanai. Pārlieku liels enerģijas patēriņš nesakārtotas energopārvaldības gadījumā izraisa smagas problēmas ilgtermiņā.

Labu reputāciju un uzticību – gan no klientiem, gan no partneriem

ISO 50001 sertifikācija piešķir Jums labu reputāciju, turklāt, ceļ uzticības līmeni klientu lokā. Apziņa, ka uzņēmuma iekšējie procesi ir sakārtoti ne vien paša uzņēmuma labumam, bet arī vides saudzēšanai, ievieš uzticību un atzinīgu novērtējumu; gan no klientiem, gan no potenciālajiem partneriem.

Videi draudzīgu uzņēmumu

Zema energoefektivitāte rada smagus vides bojājumus divu faktoru dēļ; pirmkārt, lieki iztērētā enerģija ir milzīgs zaudējums, pat, ja enerģija tiek uzskatīta kā neizsmeļams avots. Otrkārt, nesakārtota energopārvaldība rezultējas ar kaitīgo emisiju izdalīšanos, kas pastiprina globālās sasilšanas sekas. Paaugstināta energoefektivitāte, iegūta, vadoties pēc ISO 50001 standartiem, padara uzņēmumu par videi draudzīgu.

Augstāku konkurētspēju

ISO 50001 sertificētie uzņēmumi automātiski paceļas par vienu pakāpienu augstāk nekā tie, kuri nestrādā pēc šīs standartizācijas. Augstāku konkurētspēju nodrošina gan starptautiskā atzīšana, gan klientu uzticība un partneru acīs iegūtā reputācija.

Ekonomiskās izaugsmes potenciālu

Standartizēta energopārvaldība rezultējas ar ilgtermiņa ieguvumu ekonomiskajā lauciņā; lētākas ražošanas un ēku uzturēšanas izmaksas sniedz pamatīgu potenciālu palielināt peļņu ilgtermiņā, lai uzņēmums piedzīvotu strauju ekonomisko izaugsmi.

Kā mēs varam Jums palīdzēt?

SIA "Efekta" saviem klientiem piedāvā veikt Energopārvaldības sistēmas ieviešanu atbilstoši ISO 50001 prasībām, kā arī palīdzēt tās sertifikācijas un uzturēšanas procesos. Papildus tam varam veikt arī iekšējo auditu.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Kur es varu iepazīties ar precīziem standartiem?

Informācija par starptautiskās standartizācijas principiem ir pieejama ISO interneta mājaslapā https://www.iso.org/home.html vai arī Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” mājaslapā: https://www.lvs.lv/.

Kā tieši notiek standartizācijas process?

Ieviešot energopārvaldības sistēmu, uzņēmumam ir iespēja izvēlēties apstāties šaja posmā vai sertificēt ieviesto sistēmu. Šo procesu īsteno sertifikācijas iestāde, kas veic sistēmas auditu ar mērķi noteikt atbilstību standarta prasībām.Izvēloties Efekta pakalpojumus, Jūs iegūsiet izdevīgus piedāvājumus, izpildītus pēc augstiem kvalitātes standartiem, bet arī nepieciešamās konsultācijas un skaidrojumus.
Sazinies ar mums

KLIENTU ATSAUKSMES

atsauksme viens

Valmiermuižas alus SIA

+ Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001
+ Palīdzība sertifikācijas procesā

Energopārvaldības sistēmas ieviešana bija stratēģisks solis ar mērķi optimizēt savas energoresursu izmaksas un izpildīt Energoefektivitātes likuma prasības. Noteikti var uzslāvēt SIA "Efekta" komandas atbildīgu pieeju uzticētiem darbiem un visu termiņu ievērošanu.

atsauksme viens

Ainārs Mačivka

Ražošanas vadītājs

atsauksme viens

Tiesu namu aģentūra VAS

+ Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001
+ Palīdzība sertifikācijas procesā

Ņemot vērā Energoefektivitātes likumā noteikto Energopārvaldības sistēmu iesniegšanas termiņu, SIA Efekta komanda ar savu uzdevumu ir tikusi ļoti operatīvi un profesionāli, ievēroja mūsu vēlmes konfidencialitātes jautājumos, kā arī integrēja sistēmā mūsu attīstības plānus.

atsauksme viens

Jānis Bērziņš

Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas vadītājs

atsauksme viens

Latvia Timber International SIA

+ Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001
+ Palīdzība sertifikācijas procesā

Ņemot vērā Energoefektivitātes likumā noteikto Energopārvaldības sistēmas ieviešanas un sertificēšanas termiņus, SIA Efekta ar savu uzdevumu ir tikusi ļoti operatīvi un profesionāli.

atsauksme viens

Valdis Noriņš

Valdes loceklis

atsauksme viens

Klippan Saule SIA

+ Energopārvaldības sistēmas ieviešana atbilstoši ISO 50001
+ Palīdzība sertifikācijas procesā

Profesionālā attieksme un operatīvā palīdzība Likuma prasību izpildē. Papildus Energopārvaldības sistēmas ieviešanai esam saņēmuši arī vērtīgus padomus un palīdzību sistēmas sertifikācijas procesā.

atsauksme viens

Iluta Rasa

Direktora vietniece

Skatīt visus pakalpojumus

+

gadu
pieredze

+

veiksmīgu
projektu

+

sadarbības
partneru

Jaunumi

Pilnveidots mājokļu iegādes atbalsta mehānisms

Pilnveidots mājokļu iegādes atbalsta mehānisms

Labas ziņas no Ekonomikas ministrijas - ir būtiski pilnveidots mājokļu iegādes un būvniecības atbalsta mehānisms. Lai veicinātu nacionālā dzīvojamā fonda renovāciju, valsts garantijas apmērs tiks palielināts par 5%, ja iegādājamās dzīvojamās telpas atbilst “A” ēku energoefektivitātes klasei vai ir gandrīz nulles enerģijas ēkas. Garantijas apmēra palielinājums par 5% būs stimulējošs faktors, lai sabiedrībā rastos lielāks pieprasījums pēc energoefektīviem mājokļiem, tādējādi arī paaugstinot sabiedrības dzīves kvalitāti un vienlaikus veicinot arī pašreizējo ēku atjaunošanas kvalitāti, sasniedzot...

Uzzināt vairāk

Zvani +371 26431341